Knut Heive

Knut tegner bilder og bruker ulike tusjer. For det aller meste Promarker. Mange ulike motiv, gjerne perspektiv, for tiden mange bilder med blomsterenginnslag. Han liker å utfordre seg selv, for eksempel noen bilder henger sammen. Knut er opptatt av detaljer i tegningene.

Del denne siden