Mette Heide-Blom

Mette Heide-Blom, født 1967.
Mette er billedkunstner fra Tune og har bosatt seg i Fredrikstad med atelier på Damyr. 
Mette har fått en fantastisk respons på sine arbeider og har solgt en rekke malerier til hele Skandinavia.
Hennes uttrykk spenner fra akryl på store formater til mindre tusjtegninger og akvareller.

Heide-Bloms arbeider kan beskrives som lekent, men med et budskap eller en agenda i bunn. Hun jobber gjerne med et tema over en periode, og utforsker ulike innfallsvinkler.
Vann er et essensielt medium gjennom hele skaperprosessen, og mange lag for å skape struktur og dybde i arbeidene.
Papir og kull er ofte benyttet sammen med en fargerik og sterk koloritt. Sammen med formgiving og komposisjon bestemmer den abeidets karakter.MetteHB2
MetteHB1