top of page

Hilde Hanevik

Hilde er i sin kunst opptatt av å formidle nærvær. Nærvær i møte med andre. I øyeblikk av gjenkjennelse eller av erkjennelse. Eller i det å forsøke å videreformidle en erfaring eller en følelse. Hun prøver å fange noe av disse hellige øyeblikkene.

Biografi

Jeg er også opptatt av nærvær med den naturen vi er så avhengige av. De små øyeblikk av fortettet skjønnhet og intensitet, i lyset i snøen, de første spirene om våren, i havet som søker mot land, nå som for millioner av år siden. Fjellet som har overlevd siste istid. Jeg bor på en vakker plass, på Jæren. Og jeg bruker mye tid ute; på stranden, i skogen og på fjellet. Jeg prøver å fange lyset og fargene. Bildet er et annet språk enn ordene og det åpner derfor for en annen form for kommunikasjon mellom kunstner og den som opplever kunsten. Et annet møte, og i det et nærvær. 


UTDANNELSE

-1991 kurs i akvarellmaling på Sunndalsøra -Fra 1998 elev av Anders Midttun, og fra 2001-2003 atelierfelleskap med ham og 5 andre kunstnere ved Atelier Jæren på Bryne. 

-Deltagelse ved flere kurs i Oslo ved " Levende Verksted"( Nydalen kunstskole) 2003 elev hos Yang Zoe , Sandnes ,akttegning. 

-4 årig videreutdannelse innen Kunst- og Uttrykksterapi ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon i Oslo, 2004-2008. 

-Privat veiledning av kunstner Snøfrid Hunsbeth Eiene 2005-2006. 

-Kurs hos Thor Olaf Lunde i 2011 -Medlem av Annes Atelier og kunstskole fra 2021 Er dessuten utdannet lege og spesialist i psykiatri og har arbeidet som psykiater i mange år. 


UTSTILLINGER 

-Deltatt ved flere kollektivutstillinger i nærområdet. 

-Sammen med 3 andre kunstnere, utstilling under Schizofrenidagene i Stavanger 2002 

-Separatutstilling ved Galleri Jæren 2004 

-Separatutstilling på Galleri Jæren i forbindelse med " Spor" 2006 

-Deltatt på utstilling ved galleri Fjøset i Sandefjord 2010 

-Separatutstilling ved Galleri Søya 2012 -Separatutstilling på Galleri Hillestad, Aust-Agder 2013 -Fast utstilling på Galleri Koll i Stavanger 

-Fast utstilling på Galleri Søya i Gjesdal -Utstilling 2023-24 på Sirdal høyfjellshotell -Utstilling 2023 på Handleriet i Sirdal 


ILLUSTRASJONSOPPDRAG

Illustrasjoner til brosjyren " Psykiske lidelser og diabetes" ved Psykopp forlag. 


Illustrasjon til invitasjon til Norsk Psykiatrisk Forenings årsmøte i 2004. 


Kunst og fødselsdagskallende utgitt på Commentum forlag 2008.

bottom of page